Algemene verkoopsvoorwaarden


1 - ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op de site " www.sellerienina.be ".
Elke bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de koper.

2 - PRIJS

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (BTW).
De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3 - BESTELLING

Voor het plaatsen van een bestelling is registratie op de site vereist. De klant zal dus via zijn mandje kunnen bestellen zodra de artikelen zijn geselecteerd. De bestelling wordt uitgevoerd zodra de betaling is ontvangen.
SellerieNina.be behoudt zich het recht voor om alle dubieuze, niet-conforme bestellingen te annuleren, alsook deze van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.

4 - BETALING

De betaling geschiedt in EURO, met de door de klant gekozen betalingswijze.

Online betaling :

Tijdens het afronden van zijn bestelling, zal de klant kunnen kiezen uit verschillende betalingswijzen

veilig en gecodeerd. Er gaan geen gegevens via onze website.

Via bankoverschrijving:

Op onze bankrekening BE49 9733 8046 6871 (BIC : ARSPBE22)

Het bestelnummer moet op het ogenblik van de betaling worden meegedeeld om de bestelling te kunnen identificeren.

deze.

Pakketten worden pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, een bestelling te annuleren of op te schorten of

levering in geval van te late betaling.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


5 - LEVERINGEN

De klant heeft bij het afronden van zijn bestelling de keuze tussen verschillende transportmodi.
Ongeacht de gekozen leveringsmethode ontvangt de klant een volgnummer voor zijn pakket.

De pakketten worden verzonden na ontvangst van het totale bedrag van de bestelling. De staat van onze pakketten wordt gecontroleerd voordat ze het magazijn verlaten, het is aan de klant om terug te keren naar de vervoerder als de goederen zijn beschadigd tijdens het transport.

Levering per post :

Wij sturen het pakketje naar het afleveradres dat in de klantenaccount is ingevuld. Dit adres kan op elk moment door de klant worden gewijzigd in zijn accountgegevens.
Levering de dag na de verzending in België, 2 tot 10 werkdagen voor het buitenland, afhankelijk van de afstand.

Levering door Mondial Relais :

De klant wordt geleverd op een relaispunt. De klant ontvangt een e-mail van Mondial Relay die hem uitnodigt om het relaispunt van zijn keuze te specificeren. Levering in 3 tot 5 werkdagen.

Levering in het buitenland:

Als het land van de koper niet voorkomt in de lijst met voorgestelde landen, kan de klant contact opnemen met de Nina Saddlery (info@sellerienina.be) om een regeling te vinden.

Onttrekking aan de voorraad:

Klanten die hun pakketje bij de Saddlery Nina willen afhalen, kunnen dat volledig gratis doen.
De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht wanneer zijn pakketje klaar is, hij zal dan zijn pakketje moeten komen ophalen op het adres van de zadelmakerij:

Rue des Combattants 39 A
6900 Marche-en-Famenne

De ophaaltijden van de pakketten worden weergegeven op www.horaires.sellerienina.be en worden in de bevestigingsmail in herinnering gebracht.6 - HERROEPINGSRECHT

De klant die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet het (de) betrokken product(en) binnen 14 duidelijke dagen vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum terugsturen naar ons adres (rue des Combattants 39A - 6900 Marche en Famenne). De retourkosten in geval van herroeping blijven voor rekening van de klant.
De klant moet ook Sellerie Nina op de hoogte brengen van zijn wens om zich terug te trekken. De klant moet echter geen enkele reden opgeven.
De producten moeten in perfecte staat van wederverkoop worden geretourneerd, in hun oorspronkelijke staat (etiket, verpakking, accessoires, instructies, ...), naar behoren verzegeld. Ook als het product een garantieblad of een ander in te vullen document bevat, mag dit niet worden ingevuld, zodat de klant zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. Elk product dat onvolledig of beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of geruild. Elk risico met betrekking tot de terugzending van het product is de verantwoordelijkheid van de klant.

De klant wordt dan binnen 10 werkdagen, na controle van het pakket, door middel van betaling vergoed. De klant wordt echter niet vergoed voor de verzendkosten die verband houden met zijn bestelling.
Als de fout echter te wijten is aan onze verzendafdeling, nemen wij alle kosten voor het terugsturen en opnieuw verzenden van het bestelde product voor onze rekening.

7 - UITWISSELINGEN

De producten die variaties in de afmetingen voorstellen, zijn uitwisselbaar in geval van een maatfout.

De klant heeft 14 vrije dagen, vanaf de datum van levering, om Sellerie Nina op de hoogte te brengen van zijn wens om zijn product te ruilen. Deze kennisgeving moet per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: info@sellerienina.be.De klant moet het (de) betrokken product(en) terugsturen naar ons adres (rue des Combattants 39A - 6900 Marche en Famenne). De retourkosten blijven voor rekening van de klant. Om deze kosten te vermijden, kan de klant aan Sellerie Nina advies vragen over de grootte van de producten.
De producten moeten in perfecte staat worden geretourneerd voor de wederverkoop, in hun oorspronkelijke staat (etiketten, verpakking, accessoires, instructies, enz.), naar behoren verzegeld. Ook als het product een garantieblad of een ander in te vullen document bevat, mag dit niet worden ingevuld. Elk product dat onvolledig of beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet geruild of terugbetaald. Elk risico met betrekking tot de terugzending van het product is de verantwoordelijkheid van de klant.
Het nieuwe product wordt de eerste keer op kosten van de verkoper verzonden, maar de volgende keren op kosten van de koper, binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde pakket na controle van het pakket.
Verkoperie Nina behoudt zich het recht voor om de omruiling van een product te weigeren aan een klant die als misbruik wordt beschouwd of met wie reeds betalingsproblemen zijn ondervonden.

8 - GARANTIES

De artikelen zijn onderworpen aan een wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen van 2 jaar.
Om de garantie af te dwingen, moet de koper contact opnemen met verkoperienina.be via de post.
Zodra het product is geretourneerd en gecontroleerd op defecten, zal het worden geretourneerd aan de fabrikant.
De retourtijd kan variëren afhankelijk van de deadline van de fabrikant, wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen die door deze laatste worden veroorzaakt.

9 - VERANTWOORDELIJKHEDEN

De verantwoordelijkheid van de verkoper kan in geen geval worden ingeroepen in geval van niet-nakoming of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de klant zijn toe te schrijven, in het bijzonder bij het invoeren van informatie met betrekking tot het goede verloop van de leveringen.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-nakoming, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming verband houdt met een of meer gevallen van overmacht (stakingen, rampen, computer- of hardwarestoringen, problemen met de internetverbinding, technische incidenten, weergavefouten, enz.)
Elk risico met betrekking tot het product gaat over op de klant vanaf de levering. Vanaf het moment dat het risico wordt overgedragen, wijst Verkoperie Nina alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of vernietiging van het Product.

10 - GEGEVENSBESCHERMING

De gegevens van de klant en de bestelinformatie worden opgeslagen op de server(s) van Sellerie Nina. Ze zijn altijd beschikbaar voor de klant die met zijn authentificatiegegevens inlogt op zijn account.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze privacy pagina, die een integraal onderdeel is van onze algemene voorwaarden.

11 - CONTACT

Nina Zadelmakerij

Rue des Combattants 39A
6900 Marche en Famenne

info@sellerienina.be

VAT : WORDEN 0740.779.397

Ingangsdatum: 27-01-2020