Privacybeleid

Bedrijfsinformatie :

Nina Zadelmakerij
VAT IS 0740.779.397

Rue des Combattants 39 A
6900 Marche en Famenne

info@sellerienina.be


1 - Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze site bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over de bescherming van uw gegevens vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens op deze site?

De gegevens die op deze site worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de site.
De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de verplichte wettelijke kennisgeving van de site.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Bepaalde gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze computersystemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt wanneer u de pagina opent. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze site bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de site te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te verzoeken dat ze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de wettelijke verklaring staat vermeld als u nog vragen heeft over vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.
U kunt ook, indien nodig, een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analyses en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er statistische analyses van uw surfgedrag worden uitgevoerd. In het bijzonder door het gebruik van cookies. De analyse van uw surfgedrag is anoniem, we zullen u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken.

Gedetailleerde informatie is te vinden in het privacybeleid.

Wij informeren u hieronder over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2 - Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze site gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wordt verzameld, waarom deze wordt verzameld, hoe deze wordt verzameld en met welk doel. Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet (bijvoorbeeld per e-mail) worden verzonden, onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden kan niet worden gegarandeerd.

Bericht betreffende de verantwoordelijke voor deze site

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze site is :

Nina Ide

Rue des Combattants, 39A

B-6900 Marche-en-Famenne.

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz...).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. Gegevens die vóór uw verzoek worden verwerkt, kunnen echter wel legaal worden verwerkt.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die door ons worden verwerkt op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan u of een derde partij te laten leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als exploitant van de site stuurt.

U kunt een gecodeerde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http: //" naar "https: //" en het sloticoontje in de adresbalk van uw browser verschijnt.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen op deze site

Als u een contract afsluit waarbij u ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso's) moet toesturen, hebben wij deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betaalmethoden (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via SSL of TLS gecodeerde verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http: //" naar "https: //" en het hangslotpictogram in de adresregel van uw browser zichtbaar is. In het geval van gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft u het recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, evenals over hun oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in onze wettelijke verklaring staat vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van de contactgegevens die worden gepubliceerd in het kader van de vereisten van de wettelijke kennisgeving van de site met betrekking tot de verzending van promotiemateriaal en informatie waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd.

De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke wettelijke maatregelen te nemen als er ongevraagd reclamemateriaal, zoals spam e-mails, wordt ontvangen.

3 - Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen. Cookies helpen om onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de website.

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert.

Als alternatief kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Het uitschakelen van cookies kan echter de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (zoals het winkelmandje) te kunnen gebruiken, worden opgeslagen in overeenstemming met artikel 6, lid 1f DSGVO.

De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een optimale en foutloze service te garanderen. Als er ook andere cookies (zoals die welke worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, zullen deze apart worden behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart de informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in "serverlogbestanden".

Deze zijn :

Browsertype en -versie

Gebruikt besturingssysteem Referrer URL

Gastheernaam van de toegang tot de computer

Tijdstip van de serveraanvraag

IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst mogelijk maakt.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevuld, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom de gegevens die u op het contactformulier hebt ingevuld alleen verwerken met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail is voldoende. Gegevens die voorafgaand aan uw aanvraag zijn verwerkt, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt. Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u de verwijdering ervan aanvraagt, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel van de opslag ervan niet langer gerechtvaardigd is (bijv. nadat u op uw verzoek heeft gereageerd). Deze bepaling laat alle dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende de verplichte bewaartermijnen voor gegevens, onverlet.

Registratie op deze site

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot de extra functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wijzen we uw registratie af.

Om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen zoals die binnen onze site of technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat bij de registratie is opgegeven.

Wij zullen de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt alleen verwerken met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming op elk moment in de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. Gegevens die worden verwerkt voordat wij uw aanvraag ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt. Wij zullen de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, blijven opslaan zolang u op onze site geregistreerd blijft. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

4 - Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om juridische relaties met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst toestaat.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om u toegang te geven tot onze dienst of om u te factureren voor dezelfde dienst. De verzamelde klantgegevens moeten na de uitvoering van de opdracht of de beëindiging van de zakelijke relatie worden gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens die worden doorgegeven bij het sluiten van een contract met onlinewinkels, detailhandelaren en postorderbedrijven

Wij geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen door aan derden voor zover dat nodig is om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die goederen op uw locatie leveren of aan banken die uw betalingen verwerken. Uw gegevens worden niet doorgegeven voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst mogelijk maakt.

Gegevens die worden overgedragen bij de registratie voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen door aan derden voor zover dat nodig is om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen, bijvoorbeeld aan de banken die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw betalingen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst mogelijk maakt.

5 - Analyse en reclame

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" ("reCAPTCHA") op onze websites. Deze dienst wordt geleverd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (bijv. op een contactformulier), door een gebruiker of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website bezoekt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld het IP-adres, de tijd dat de bezoeker op de website is geweest of de muisbewegingen die de gebruiker heeft gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden aan Google doorgegeven. De analyses van reCAPTCHA vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden daarom niet op de hoogte gesteld van het feit dat een dergelijke analyse wordt uitgevoerd.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn website tegen misbruik van automatische browsing en spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u via de volgende links :

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en

https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html

6 - Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres en informatie nodig waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven deze niet door aan derden. Wij zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld alleen verwerken met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. Gegevens die worden verwerkt voordat wij uw aanvraag ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt. De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden gebruikt voor de verspreiding van de nieuwsbrief totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden gewist. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven ongewijzigd.

7 - Plugins en gereedschap

Marketing e-mails

"Nina Saddlery" is bevoegd, indien zij toestemming heeft gekregen, om marketing e-mails te sturen naar haar klanten. Deze specifieke vorm van toestemming moet vrijwillig worden gegeven, ondubbelzinnig zijn en onderwerp zijn geweest van specifieke informatie. Aan deze voorwaarden wordt voldaan wanneer klanten marketingmails hebben aangevraagd (en daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd).

De klant behoudt steeds het recht om zich kosteloos en op verzoek te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor klantendoeleinden in het kader van direct-marketingactiviteiten, zonder zich te moeten verantwoorden. Om dit te doen, klikt u op de link "uitschrijven" die aanwezig is in de e-mails die u ontvangt van Sellerie Nina, of neemt u contact met ons op via het volgende adres: info@sellerienina.be.

Zodra een klant zich heeft afgemeld, worden zijn of haar persoonlijke gegevens niet meer gebruikt voor direct marketing doeleinden. Marketingmails bevatten informatie die volgens ons interessant kan zijn voor onze klanten, zoals de meest recente informatie over onze producten en diensten.

8 - Verantwoordelijkheden

"Nina Saddlery" is verantwoordelijk voor en zal te allen tijde kunnen aantonen dat zij voldoet aan de GDMP en de hierin beschreven principes.

"Nina Saddlery houdt een administratie bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid vallen en deze administratie bevat de door de DPMR vereiste informatie.

Voor zover deze bepaling van toepassing is, stelt "Nina Saddlery" de gegevens op verzoek ter beschikking van de regelgevende instantie.

9 - Klachten

Klanten kunnen een klacht indienen over onze verwerking van hun persoonlijke gegevens. Alle vragen en klachten worden binnen een passende termijn behandeld door de verantwoordelijke persoon en in overeenstemming met de interne procedures.

In het geval dat klanten schade hebben geleden door een schending van hun rechten onder het gegevensbeschermingsbeleid en "Sellerie Nina" niet in staat is geweest om de klacht op passende wijze te behandelen, kunnen klanten een klacht indienen bij de bevoegde instantie.

Klachten kunnen worden gericht aan " Sellerie Nina " op het volgende adres: info@sellerienina.be.

10 - Wijzigingen van dit handvest

Dit handvest kan af en toe worden aangepast, met name als gevolg van wijzigingen in de huidige wetgeving of een wijziging in de structuur van de "Nina Saddlery". In dat geval wordt de klant per e-mail of op de website geïnformeerd voordat de wijzigingen van kracht worden.

We raden al onze gebruikers aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

Datum van inwerkingtreding: 06-01-2020